Informace o nás

Fotbalový klub Ořechov je dobrovolným sdružením občanů provozující sportovní, kulturní, organizační a hospodářskou činnost.

Nejvyšším orgánem FKO je valná hromada, která volí výkonný výbor FKO

Výkonný výbor je vždy  tvořen minimálně předsedou, sekretářem (tajemníkem) a hospodářem (pokladníkem).Tito vystupují a jednají za FKO.

V soutěžním ročníku 2017 -18 je v soutěžích OFS Brno - venkov piřhlášeno 7 družstev FK ořechov ( muži A, muži B, starší a mladší žáci,starší a mladší přípravka A+B).

Mimo soutěže funguje  i minipřípravka

Klubové barvy: zelená, žlutá a doplňková červená